Vaardigheden in psychodiagnostiek

Achtergrond bij ViP 3

Het doel van ViP 3 Beroepsethiek is dat studenten kennis en inzicht verwerven in de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (nip, 2007) en dat zij deze adequaat kunnen toepassen op praktijksituaties.

 

Na het doorlopen van deze ViP begrijpt de student:

  • hoe de beroepsethische code van het nip eruitziet en wat de regels precies inhouden;
  • wanneer de beroepscode wordt overschreden in een bepaalde situatie.

 

Na het doorlopen van deze ViP kan de student:

  • aangeven op welke manier de beroepscode wordt overschreden aan de hand van de beroepsethische code;
  • aangeven hoe wel ethisch verantwoord te handelen. Als meerdere regels van de code op gespannen voet staan met elkaar, dan moet de student een adequaat beargumenteerde afweging kunnen maken welke ethische principes het zwaarst wegen.

 

Deze ViP heeft een inleidend karakter en is bedoeld voor studenten die geen tot weinig kennis hebben van beroepsethiek.