Vaardigheden in psychodiagnostiek

Achtergrond bij ViP 7

In ViP 7 Testgebruik bij kinder- en jeugd-psychopathologie krijgen studenten theoretische kennis over en praktijkvaardigheid in het gebruik van psychodiagnostische instrumenten, met name van die instrumenten die veelvuldig worden gebruikt en toegepast in wetenschappelijk werk. Gezien de hoge kwetsbaarheid van (jonge) kinderen met ontwikkelingsstoornissen is het van extra belang dat studenten vaardig worden in accurate testkeuze, testafname en multimodale assessment (combinatie van meerdere technieken). Specifiek voor de kinder- en jeugdpsychopathologie is dat de diagnostische besluitvorming een interactionistisch referentiekader heeft met aandacht voor kind-, school- en gezinsfactoren bij het in stand houden van gedrags- en leerproblemen (Pameijer & Van Beukering, 2004). De ViP heeft een inleidend karakter en is bedoeld voor studenten die geen tot weinig kennis hebben van het testgebruik bij kinder- en jeugdpsychopathologie.