Vaardigheden in psychodiagnostiek

Achtergrond bij ViP 1 voor beginners en gevorderden

Het doel van de ViP 1 Kennismaking met psychodiagnostisch testgebruik is al af te leiden uit de titel: het gaat om een kennismaking met  individuele gespreksdiagnostiek en het gebruik van psychologische tests in de praktijk.

 

Dit algemene doel is uitgewerkt in vier subdoelstellingen die verschillen in complexiteit. Daarom zijn er twee versies van deze ViP ontwikkeld: één voor beginners en één voor gevorderden. De versie voor beginners kan worden ingezet in het eerste jaar van het psychologiecurriculum. De versie voor gevorderden kan worden ingezet in een latere fase van de opleiding, bijvoorbeeld in het derde jaar.

 

Na het doorlopen van de beginnersversie van deze ViP heeft de student basale kennis van en inzicht in:

 

  1. het gebruik van een aantal bekende psychologische tests;
  2. hoe een diagnostisch gesprek wordt gevoerd volgens het hypothesetoetsend model van De Bruyn Ruijssenaars, Pameijer en Van Aarle (2003);
  3. de terugrapportage van testresultaten naar de cliënt en opdrachtgever (zowel mondelinge als schriftelijke rapportage).

    Na het doorlopen van de gevorderdenversie van de ViP heeft de student kennis van en inzicht en vaardigheid in:
     
  4. het doorlopen van de fasen van het hypothesetoetsend model.