Vaardigheden in psychodiagnostiek

Achtergrond bij ViP 4

In ViP 4 Differentiaal-diagnostiek van psychopathologie maken studenten kennis met en leren zij vaardigheden in het klinisch diagnosticeren. Goede diagnostiek is van groot belang voor de adequate en efficiënte toewijzing van de cliënt aan een passende behandeling. Classificatie en diagnosticeren in de klinisch-psychologische praktijk is het aanbrengen van orde in de diversiteit aan psychische symptomen die de psycholoog vooral verkrijgt op basis van het anamnestisch gesprek.

 

Deze ViP heeft daarom de volgende subdoelstellingen:

  • studenten leren dat het diagnostisch gesprek (ook wel anamnestisch interview) een belangrijk instrument is om een dsm-iv-diagnose te stellen;
  • studenten inzicht te laten verkrijgen in het doel en de structuur van het anamnestisch interview;
  • studenten leren om symptomen van psychopathologie te herkennen en op basis daarvan een adequate dsm-iv-diagnose te stellen;
  • studenten leren om differentiaaldiagnostisch te denken.

 

Om de verschillende doelstellingen te bereiken zijn er twee versies van ViP 4 ontwikkeld: een beginnersversie (bij voorkeur te gebruiken in het eerste jaar van de bacheloropleiding psychologie bij een cursus ‘Inleiding in de klinische psychologie’) en een gevorderdenversie (bij voorkeur in te zetten in het derde jaar van de bacheloropleiding psychologie of in een masterprogramma klinische psychologie).