Vaardigheden in psychodiagnostiek

Interview met de initiator

Prof. dr. Henk T. van der Molen

Demo ViPs

 

ViP - online training

Psychodiagnostiek is een complex onderdeel van de werkzaamheden van psychologen en pedagogen. Het is van belang dat studenten daar tijdens hun studie goed op worden voorbereid. De opleidingen psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Twente hebben de afgelopen vijf jaar samengewerkt in de ViPs-projecten – ViPs staat voor Vaardigheden in Psychodiagnostiek. Die projecten hadden tot doel interactieve computerprogramma’s te ontwikkelen. Met deze leermiddelen – zogeheten ViPs – kunnen studenten zich de professionele vaardigheden eigen maken die ze nodig hebben voor adequate psychodiagnostiek. De ViPs kunnen in een breed scala van onderwijsprogramma’s worden ingezet.

 

Deze website bevat alle ViPs die door het projectteam zijn ontwikkeld. In totaal zijn er negen ViP modules, 200 filmfragmenten en ruim 550 oefeningen. Drie algemene ViPs, twee ViPs voor de klinisch-psychologische diagnostiek bij volwassenen en twee ViPs voor de ontwikkelingspsychologische diagnostiek bij kinderen en jeugdigen; van twee ViPs is zowel een beginners- als gevorderdenversie gemaakt.

 

> meer over de modules

ViP - het boek

Het doel van het boek is tweeledig: enerzijds studenten inzicht te geven in het doel en de werking van de ViPs, anderzijds informatie te geven aan docenten en studenten die meer willen weten over beroepseisen, achtergronden en resultaten van de ViPs-projecten. Het boek is daarmee vooral bedoeld als beknopt en handig naslagwerk: het geeft een overzicht van wat er in hoofdlijnen in de verschillende ViPs aan de orde komt. Het boek vervangt de ViPs dus niet.

Aan de slag met de ViPs

De training van diagnostische vaardigheden krijgt de student vooral door de ViPs zelf te doorlopen en vervolgens toe te passen in practica, waarin bijvoorbeeld gewerkt wordt met rollenspelen.

 

In het boek vindt de lezer een toegangscode waarmee hij of zij de site kan betreden. Docenten kunnen bij de uitgever een code opvragen waarmee zij eveneens toegang tot de site krijgen. Daar kunnen zij de antwoorden vinden die hun studenten geven op de vragen en opdrachten bij de verschillende ViPs.  De docent is verder vrij in de wijze van het gebruik van de ViPs in het eigen onderwijs. Per hoofdstuk hebben de auteurs aangegeven hoe en op welke plek in het curriculum de betreffende ViP in het eigen onderwijs wordt gebruikt.

NIEUW

De 2e druk is verschenen! 

Bent u docent? Vraag een gratis docentexemplaar aan.