Vaardigheden in psychodiagnostiek

Achtergrond bij ViP 5

In ViP 5 Testgebruik in klinische psychologie krijgen studenten  theoretische kennis over en praktijkvaardigheid in het gebruik van een aantal veelvuldig in de klinische praktijk gebruikte psychodiagnostische instrumenten.