Vaardigheden in psychodiagnostiek

Handleiding

ViP's in drie stappen

 

Stap 1: account aanmaken

Aan de binnenzijde van omslag van het boek staat een activeringscode. Met de activeringscode maakt een student een account aan. Als de docent een docentcode heeft doorgegeven dan vult hij de code in om de koppeling met de docent te leggen. Meer hierover in het onderdeel docent

 

Stap 2: instructie bekijken

Bekijk het filmpje met de demonstratie van deze website

 

Stap 3: aan het werk

Ga aan het werk, volg de instructie en maak de oefeningen in de volgorde zoals die wordt aangeboden in de ViP. Na het beantwoorden van een oefening kan de student zijn/haar antwoord controleren. Daarna is het niet meer mogelijk om het antwoord te bewerken. Hiermee  proberen we de student aan te leren om zorgvuldig te formuleren en niet vanuit de feedback te werken. Voor bestudering achteraf blijft zowel het gegeven antwoord als de feedback na het maken van de oefening in beeld.

 

Studentvolgsysteem

De docent bekijkt de activiteiten van de student via het studentvolgsysteem. Hierin kan de docent per student de progressie per ViP volgen en de antwoorden bekijken. Om de student in staat te stellen de oefeningen opnieuw te maken kan de docent kan de resultaten wissen per ViP. Meer hierover in het deel docent.

 

Docentopmerkingen

Een docent kan ook een notitie (de zg docentopmerkingen) op een pagina maken om zijn/haar studenten op bepaalde zaken in de oefeningen te attenderen.