Vaardigheden in psychodiagnostiek

Opbouw en didactiek

De trainingen zijn opgebouwd volgens de fasering die aansluit bij de theorie in het bijbehorende boek (bv ViP 1 en ViP 5).

Daarnaast oefent de student met diverse cliënten door middel van casuïstiek (bv ViP 4 en ViP6).

Uitgaande van de doelen en het didactisch design is een programma ontwikkeld met de volgende inhoudelijke elementen:

 

  • korte instructieve teksten;
  • situatiebeschrijvingen in de vorm van een geschreven tekst of een videoclip;
  • opdrachten met als meest voorkomende vorm multiplechoice- of open vragen;
  • expertfeedback die wordt aangeboden direct nadat de student zijn antwoord heeft gegeven;
  • de integrale beroepscode van het nip.

 

De student leert hulpbronnen te gebruiken door middel van verschillende online bibliotheken.

 

Per oefening controleert de student zijn/haar antwoord. Elke oefening bevat uitgebreide feedback. De student kan na controle van het antwoord het zelf gegeven antwoord niet meer wijzigen. Daarmee proberen we de student aan te leren om de antwoorden zorgvuldig te formuleren en niet pas antwoord te geven na de feedback bekeken te hebben. Voor bestudering achteraf blijft zowel het gegeven antwoord als de feedback na het maken van de oefening in beeld.

Bestel de training

Bestel het boek (incl. activatiecode) in de webshop van Boom Lemma uitgevers.